Vol 126, No 5 (2018)

DOI: https://doi.org/10.30857/1813-6796.2018.5

Table of Contents

Mechatronic Systems. Energy Efficiency & Resource Saving

В. В. Каплун, Є. М. Дончик, С. С. Макаревич
9-20
О. О. Шавьолкін, Є. Ю. Становський, Б. В. Гомон
21-32
В. А. Горобець, В. М. Дворжак
33-39
В. В. Себко, В. М. Бабенко, В. Г. Здоренко
40-47
К. С. Дєєв
48-55
Л. М. Березін, М. М. Рубанка
56-62

Materials Science. Textile and Apparel Manufacturing

Г. В. Щуцька, Н. П. Супрун
63-71
О. Я. Семешко, Ю. Г. Сарібєкова
72-79

Chemical, Biological & Pharmaceutical Technologies

О. В. Черниш, І. С. Макєєва, В. Г. Хоменко, В. З. Барсуков
80-88
І. В. Лісовський, О. А. Козаренко
89-98
Л. І. Ниркова, О. В. Гаврилішина, Ю. В. Борисенко
99-105
Н. М. Резанова, А. Ю. Сад
106-113
В. І. Бессарабов, Л. М. Вахітова, Г. І. Кузьміна, О. П. Баула, В. М. Лісовий, Н. П. Здерко
114-122