Vol 128, No 6 (2018)

DOI: https://doi.org/10.30857/1813-6796.2018.6

Table of Contents

Mechatronic Systems. Energy Efficiency & Resource Saving

В. М. Бобровник, В. В. Каплун, М. Ю. Артеменко
9-19
С. П. Денисюк, В. П. Опришко
20-28
П. О. Яганов, І. В. Редько
29-38

Materials Science. Textile and Apparel Manufacturing

Т. С. Асаулюк, О. Я. Семешко, Н. С. Скалозубова, Ю. Г. Сарібєкова
39-46
І. О. Кулікова, Г. В. Міщенко, О. В. Міщенко, О. О. Венгер, Т. А. Попович
47-55
С. Ю. Боброва, Л. Є. Галавська, А. А. Кулик
56-63

Chemical, Biological & Pharmaceutical Technologies

Б. П. Савчук, Б. М. Савченко, Н. В. Сова, І. М. Костюк
64-70
Л. І. Ниркова, Т. М. Лабур, О. М. Рябико, Ю. В. Борисенко
71-77
В. І. Бессарабов, Л. М. Вахітова, Г. І. Кузьміна, В. Ю. Василенко
78-85
О. В. Іщенко, В. І. Бессарабов, В. П. Плаван, О. П. Баула, І. В. Ресницький, С. С. Черкас
86-94