Vol 130, No 1 (2019)

DOI: https://doi.org/10.30857/1813-6796.2019.1

Table of Contents

Mechatronic Systems. Energy Efficiency & Resource Saving

В. І. Василенко
9-17
О. Ю. Воляник
18-25
В. В. Себко, В. Г. Здоренко
26-35

Materials Science. Textile and Apparel Manufacturing

С. І. Арабулі, Н. П. Супрун, Л. Очеретна, А. Т. Арабулі, В. І. Кучеренко
36-45
Н. В. Первая, А. В. Ніконова, О. А. Андреєва
46-55
О. Я. Семешко
56-63

Chemical, Biological & Pharmaceutical Technologies

О. В. Чулєєва, В. П. Плаван
64-75