Vol 29, No 1 (2019)

DOI: https://doi.org/10.30857/2415-3206.2019.1

Table of Contents

Eugeniy Yu. Zabashta
PDF
9-21
Ivan M. Gryshchenko, Liudmyla M. Ganushchak-Efimenko, Valeriia G. Shcherbak
PDF
22-34
Iryna М. Goncharenko, Margarita Išoraitė
PDF
35-46
Nina A. Krakhmalova, Tetiana A. Krakhmalova, Viktor Kozlovskij
PDF
47-61
Nastia Savchuk
PDF
62-75
Vadym A. Tkachuk, Ivan V. Solonenchuk
PDF
76-88
Tetyana Yu. Dudorova
PDF
89-96
Pavlo M. Dudko
PDF
97-108
Polina V. Puzyrova
PDF
109-119
Vita I. Dovbush
PDF
120-129
Yurii Grechyshkin
PDF
130-142
Оlena М. Nifatova, Aušra Turčinskaitė-Balčiūnienė
PDF
143-152
Mаryana S. Shkoda, Aleksandra Pečiūrienė
PDF
153-168