ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW

Authors

  • Rafał Rębilas University of Dąbrowa Górnicza

DOI:

https://doi.org/10.30857/2415-3206.2017.2.10

Keywords:

inwestycje, działalność inwestycyjna, ryzyko inwestycyjne, zarządzanie ryzykiem, efektywność inwestycji

Abstract

Wprowadzenie i cel badania: w obecnym stanie rozwoju systemów ekonomicznych konieczne jest osiągnięcie wysokiego i stabilnego wzrostu gospodarczego, co osiąga się głównie dzięki innowacyjnym czynników. Stopniowe wyczerpywanie się tradycyjnych zasobów i zwiększenie ich ceny wdrożyć wysoce konkurencyjnych rynkach międzynarodowych czynnikiem stałego wzrostu i powikłanie końcu i pośrednich potrzeb społeczeństwa zapobiega rozwojowi gospodarczemu poprzez stosowanie ekstensywnych czynników. Tylko gospodarka, która jest zdolna do szybkiej wymiany środków trwałych, technologii, produktów, aby zwiększyć efektywną szybkość dyfuzji zaawansowanej nauki i technologii obecnie osiąga prospektywne konkurencyjności.

Hipoteza badań naukowych. Ocena ryzyka inwestycyjnego powinna uwzględniać mnożnikowe czynniki interakcji między podmiotami procesu inwestycyjnego a połączonymi rodzajami produkcji przy użyciu teorii logiki rozmytej.

Celem tego badania jest opracowywanie i doskonalenie metodycznych podejść do tworzenia strategii oceny ryzyka inwestycyjnego z uwzględnieniem subiektywnego komponentu w warunkach niepewności.

Metodologia badań: metody analizy systemowej, syntezy teoretycznej, syntezy - do badania teorii ryzyka i modele do określania wydajności inwestycje; metoda analizy statystycznej – do badania uczestnictwa w działalności inwestycyjnej; metoda analizy strukturalnej i metoda porównania – badanie istniejących podejść do definiowania, zarządzania i zapobiegania ryzyku 

inwestycyjnemu; metody oceny eksperckiej – określenie wpływu ryzyka na efektywność inwestycji; podejście abstrakcyjno-logiczne – do konstruowania porównawczego schematu wpływu ryzyk na działalność inwestycyjną; metody logiki rozmytej i modelowania ekonomiczno-matematycznego – budowa modelu oceny efektywności inwestycji, z uwzględnieniem subiektywnego komponentu ryzyka w warunkach niejednoznaczności środowiska

Wynik: Metodyczne dostarczanie oceny i analizy ryzyka realizacji inwestycji z wykorzystaniem informacji logiki rozmytej w warunkach niepewności środowiska zewnętrznego, co pozwala w większym stopniu uwzględniać obiektywny i subiektywny charakter ryzyka i jest podstawą do stworzenia systemu adaptacyjnego wspierającego decyzje inwestycyjne.

Wnioski: teoria logiki rozmytej jest obiecującym narzędziem w ocenie ryzyka; ponadto umożliwia łączenie wskaźników ilościowych (na przykład finansowych) i jakościowych (na przykład wskaźników) podczas oceny ryzyka inwestycyjnego. Badanie nowoczesnych metod szacowania efektywności inwestycji i ryzyka działalności inwestycyjnej pozwala stwierdzić, że brakuje im informacji przy podejmowaniu optymalnych decyzji inwestycyjnych. W związku z tym istnieje potrzeba stosowania uniwersalnych metodologicznych podejść uwzględniających zarówno stopień ryzyka inwestycyjnego, jak i możliwość uzyskania maksymalnej możliwej wartości zysku.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Rafał Rębilas, University of Dąbrowa Górnicza

PhD, Vice Dean of the Faculty of Management, IT and Social Studies

Published

2018-04-24

Issue

Section

Articles