PRIORYTETOWE KIERUNKI EFEKTYWNOŚCI ZARZĄDZANIA INNOWACYJNYM ROZWOJEM STRUKTUR INTEGROWANYCH W PODZIALE REJONÓW

Authors

  • Nataliia V. Izdebska Kyiv National University of Technologies and Design, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30857/2415-3206.2020.1.11

Keywords:

kooperacja, integracja, stowarzyszenie, rozwój innowacyjny, przedsiębiorczość, integrowane struktury biznesu, ekonomia wiedzy

Abstract

Wstęp. Osiągnięcia nauki oraz technologii występują głównym faktorem polepszenia jakości produkcji i usług, oszczędzenia siły roboczej i zasobów materiałowych, zwiększenia wydajności pracy, polepszenia organizacji wytwarzania oraz jego efektywności. Reasumując, to wszystko tworzy konkurencyjność państwa i jego odrębnych rejonów. Niestety, zacofanie struktur technologicznych, niski poziom techniczny bazy przemysłowej, słabe fundowanie przez państwo rozpraw naukowych oraz prac badawczo-rozwojowych, brak środków finansowania, nie dają możliwości narodowej gospodarce rozwijać się na podstawie własnej bazy naukowo-technologicznej, kiedy naukowe oraz badawczo-rozwojowe prace stają się podstawowym elementem produkcyjności.

Hipoteza. Ukraina posiada potężny potencjał naukowo-technologiczny, który jest obecny we wszystkich rejonach, ale wyniki przeprowadzonego monitoringu zarządzania rozwojem innowacyjnym struktur integrowanych potwierdzają tendencję istnienia jądra przemysłowego rozwoju kraju, do którego należy m. Kijów, charkowski, zaporoski, dniepropetrowski obwody.

Cele. Uzasadnienie priorytetowych kierunków efektywności zarządzania rozwojem innowacyjnym struktur integrowanych na podstawie rejonów.

Metody. Analiza porównawcza, rankingowa, tablicowa, metody graficzne.

Wyniki. Obiektywnymi predyspozycjami dla przejścia do innowacyjnej gospodarki Ukrainy jest bliski kontakt z największymi centrami nauki, obecność interdyscyplinarnego centrum naukowo-dydaktycznego, wysoki poziom innowacyjnej aktywności struktur integrowanych, działalność przedsiębiorstw wysoko uprzemysłowionych w kompleksie wojskowo-przemysłowym, mały biznes, który dynamicznie się rozwija, wysoki poziom edukacji społeczeństwa oraz jego umiejętność przyswajać nową wiedzę.

Wnioski. Dla ciągłego rozwoju gospodarki jest niezbędny system rozwiązań w kierunku ochrony i rozwinięcia naukowo-technologicznego, a także potencjału innowacyjnego, dzięki którym kwestie zostaną rozwiązane za pomocą kolejnych zadań: wsparcia prac badawczo-rozwojowych w celu rozwiązania problemów rozwoju rejonu, zapewnienie jednolitego badawczo-technologicznego oraz ekonomicznego progresu, wraz ze społecznym i duchownym rozwojem, udoskonalenie mechanizmu państwowej kontroli innowacyjnego rozwoju gospodarki rejonu, realizacji oraz zachowania innowacyjnego potencjału dzięki kształtowaniu i efektywnemu zarządzaniu strukturami integrowanymi biznesu.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Nataliia V. Izdebska, Kyiv National University of Technologies and Design, Ukraine

Postgraduate student, Kyiv National University of Technologies and Design, Ukraine

Published

2020-09-17

Issue

Section

Articles