ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM – AKTUALNE WYZWANIA DLA MENEDŻERA W WARUNKACH KRYZYSOWYCH

Authors

  • Grzegorz Rippel Właściciel firmy szkoleniowo-doradczej «ILLUSTRO», Opole, Polska
  • Uliana Huzar Lviv State University of Physical Culture

DOI:

https://doi.org/10.30857/2415-3206.2023.1.3

Abstract

WPROWADZENIE. Dynamizm sytuacji społecznej, gospodarczej, politycznej bezpośrednio wpływa na funkcjonowanie organizacji, a więc także kreuje nowe wyzwania dla menedżerów związane z zarządzaniem zespołami zdalnymi. Celem pracy jest prezentacja aktualnych wyzwań dla menedżerów zarządzających zespołami w warunkach kryzysowych.

METODY. W ramach naszych badań wykorzystaliśmy takie warianty klasycznej metody opisowej jak opisowo-analityczna i opisowo-historyczna, analiza typologiczna oraz metoda badań empirycznych.

WYNIKI. Kryzysy, których doświadcza dziś ludzkość, stwarzają niezwykłe trudności w podejmowaniu skutecznych decyzji dotyczących zarządzania zespołem. Zespoły muszą szybko integrować dostępne informacje, aby na miejscu podejmować świadome decyzje i aktualizować swoje decyzje w miarę pojawiania się nowych informacji. Ponadto podejmowanie właściwych decyzji jest trudne, ponieważ wymaga poświęceń dla dobra wspólnego, wreszcie realizacja podjętych decyzji nie jest łatwa, ponieważ wymaga wytrwałości w obliczu silnej presji społecznej.

WNIOSKI. Przedstawione wnioski i pomysły mogą stanowić pewną inspiracje dla menedżerów, w jaki sposób świadomie budować skuteczne zespoły w oparciu nie tylko o powszechnie znane koncepcje, ale przede wszystkim z dużym wyczuleniem na kwestie związane z komunikacją w zespole. Jestesmy przekonany, że tematyka będzie się dynamicznie rozwijać. W jakim kierunku – będzie zależeć od menedżerów. W tym miejscu warto zacytować klasyka zarządzania Petera Druckera: «najlepszą metoda przewidywania przyszłości jest jej tworzenie». Tak wiec skuteczność działań menedżerów będzie w dużej mierze zależała od nich samych.

Słowa kluczowe: kompetencje; budowanie i zarządzanie zespołem; zarządzanie zespołem rozproszonym; komunikacja w zespole; warunki kryzysowe.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Grzegorz Rippel, Właściciel firmy szkoleniowo-doradczej «ILLUSTRO», Opole, Polska

entrepreneur, consultant, business trainer, career counselor and academic lecturer

Uliana Huzar, Lviv State University of Physical Culture

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Hotel and Restaurant Business

Published

2024-01-10

Issue

Section

Articles